tisdag 31 augusti 2010

Valutspel

I dagarna har det kommit nya valutspel på förslag på granskningar av fristående skolor. ProCivitas välkomnar en större transparens mellan kommunala och fristående skolor. I förslagen ovan vill man jämföra:

 • Lärartäthet
 • Andelen behöriga lärare
 • Storleken på skolbibliotek

När det gäller behörighet ligger ProCivitas i Malmö och Helsingborg nära rikssnittet medan Växjö nästan når 100%. När det gäller lärartäthet så ser vi att ProCivitas arbetskraftskostnad som del av omsättningen är oerhört lik den kommunala sektorn trots att vi har avsevärt färre lärare/elev. Vi vet att vi betalar våra talangfyllda och engagerade lärare minst 10% bättre än snittet och att vi har slimmat administrationen för att istället ge tillgång till andra kvalitetshöjande insatser. Det kan kännas lite märkligt och det är nog på sin plats med en kraftigare granskning av alla inblandade parter.

Vi vill dessutom utöka kvalitetsaspekten till och börja med:

 • Råvarukostnad för lunch
 • Läromedelsinköp/elev
 • Datortäthet
 • Friskhetstal bland personal och elever
 • Fortbildningsbudget/lärare
 • Friskvårdsbudget/lärare
 • Antal mentorer/elev
 • Resultat på Nationella Prov/kursbetyg
 • Intagningspoäng/slutbetyg

Detta är punkter där ProCivitas ligger i toppklass i Sverige och på det regionala planet vet vi ingen skola som är i närheten.

Ska du jämföra kvalitet så borde också de årliga kommunala undersökningarna ingå. Här ligger ProCivitas i topp t ex i Helsingborg i ALLA frågor:

http://www.procivitas.se/helsingborg/nyheter/2010-07-01-82-bast-i-test-igen/

När ungefär samma frågebatteri ställs i Malmö för alla elever i åk 2 i Malmö Kommun så toppar ProCivitas även där i nästan alla frågor t ex när det gäller trygghet och trivsel.

Granskar du de underliggande frågorna , tex när det gäller elevdemokrati finner du stora skillnader mellan skolorna och jag måste ge plats för att tacka våra elevkårers fantastiska jobb för att öka elevinflytande och påverkan på viktiga kvalitetspunkter.

Jag skulle också gärna se att Skolinspektionen jämförde:

 • Snitt och medianlön för elever 10 år efter examen (här ligger ProCivitas i klass med t ex Harvard)
 • Andelen som tagit examen på top 50 universitet över hela världen med minst 3,5 i GPA (hit klarar sig tyvärr inga svenska skolor och universitet)

I dessa punkter är jag säker på att ProCivitas ligger i toppen i Sverige och det tycker jag känns tryggt och det borgar för att vi levererar kvalitet i ProCivitas utbildning och det tänker vi fortsätta med och på flera punkter avser vi att bli ännu bättre! Hoppas bara att de kommande lagförslagen gör att vi måste sänka våra kvalitetsambitioner.

Jag skulle också vilja se att Skolinspektionen jämförde onödiga kostnader, dvs det som i somras började att kallas för vaskning. Ett nytt emaikonto för en lärare på ProCivitas kostar i princip inget utom lite arbetstid. Samma konto på Skolstaden i Helsingborg kostar enligt våra källor drygt 2000 kr. Jag tror att det är i det kommunala vaskningskontot du även kommer att finna stora avvikelser mot ProCivitas.

Vilka andra kvalitetsmått skulle du vilja se?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar