torsdag 2 september 2010

Elevbetyg på lärare

I dag i Sydsvenskan finns rubriken ”Björklund sågar elevbetyg på lärare”: http://www.sydsvenskan.se/val2010/article1226816/rdquoMalmo-ar-inne-pa-en-farlig-vagrdquo.html. Ilmar Reepalu kontrar snabbt: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1227015/Betygsgranskning-ska-ge-battre-larare.html

Jag håller med Ilmar här. ProCivitas har låtit eleverna utvärdera lärarna sedan många år tillbaka och vi ser det som en nyckel till det framgångsrika lärarteam vi har idag. Utvärderingen är inte individuellt lönegrundande och de lärare som vet att de är riktigt bra lärare, behöver inte fundera på om snittet på engagemang har gått ned från 4,9 till 4,7 på en femgradig skala. Den som däremot inte når våra mål måste i större utsträckning fundera på hur en förbättring av lärandesituationen i klassrummet ska ske och vilket stöd som behövs. Hur skulle läraren och skolan utan dessa utvärderingar få elevens synpunkter? Vi är ju här för elevens skull!

Vad vi genom våra utvärderingar vunnit är att ProCivitas har undvikit lärare som saknar inspiration och pedagogisk talang. De som lämnat oss väljer tyvärr inte ett annat yrke utan går vidare till nästa skola och ofta får jag rapporter om att processen upprepar sig där.

Jan Björklund tyckte i stället att du skulle jämföra resultat på nationella prov. Jag tror det kan vara en bra idé i kombination med våra utvärderingar. En första titt på detta i vår statistik indikerar ett intressant samband. Ju bättre resultat i den interna undersökningen, desto bättre resultat i de nationella proven och det är nog helt naturligt: Engagerade och kunniga lärare med pedagogisk förmåga inspirerar till bättre resultat.

Det är så vi vill ha det! Vad vill du ha?

1 kommentar: