torsdag 5 augusti 2010

Keps-lag i skolan?

Nu vankas det valtider och det från olika håll kommer en del utspel. Nu i veckan handlade det om burka och niqab. ProCivitas redan nu har ordningsregler som innehåller ett förbud för alla, förutom kökspersonalen, att ha keps eller annan huvudbonad på sig inomhus på skolanoch under skoltid. Vi tycker det är en ömsesidig respekt mellan lärare och elev i lärandesituationen. Jag tror ingen elev skulle vilja att jag hade keps på mig när jag arbetar i ett klassrum! Genom denna ordningsregel torde även t ex både en burka och en niqab falla!

Vi har i och för sig någon elev som fick specialtillstånd att bära keps, men då skulle han få ett rekommendationsbrev från skolan som innehöll t ex att eleven hade svårigheter med att följa lokala anvisningar och hade svårt att samarbete med ”auktoritära” chefer. Trots specialtillståndet hade eleven aldrig mer keps på sig inomhus på skolan.

Att sedan undertecknad ofta och gärna bär keps på min fritid kan väl ingen klaga på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar