onsdag 30 juni 2010

Vem ska bli lärare?

ProCivitas söker hela tiden att rekrytera regionens bästa lärare. Det bedömmer jag som en våra nyckelprocesser. För att lyckas med det krävs nog att vi har regionens bästa elever och att vara regionens bästa arbetsplats

Regionens mest studiemotiverade elever har ProCivitas åtminstone om du ser till meritvärde från högstadiet. Vidare krävs att du är regionens bästa skolarbetsplats och enligt den årliga undersökningen av Best Place to Work så är vi just det. Förra året placerade sig ProCivitas som nr 3 i Sverige.

För att skapa Sveriges bästa arbetsplats har vi gått långt när det gäller plattformsbyggandet. Vi har följande mål och i princip är alla uppfyllda i dag:


Läromedel/elev om 1200 SEK/år (879 kr för riket)
Hög intern kvalitet enligt elever om minst 4,5 i utvärdering
Låg sjukfrånvaro under 1%
Lönenivå - mer än 10% över snittlön från Lärarförbundets statistik
Pensionsnivå - mer än 10% över Lärarförbundet pensionsavtal
Laptop till alla anställda
Minimalt med arbetsförlagd tid utanför schema
Coola kickoffer
Egen utbildningsbudget
Egen friskvårdsbudget
Egen mentorsbudget

Vi lägger extremt mycket resurser på att finna rätt person till jobbet. Den som har den korrekta kunskapen, behörigheten och det engagemang som krävs samt kanske det viktigaste: Den pedagogiska förmågan. Tyvärr är det så att många av de som kommer från lärarutbildningen saknar just den pedagogiska talangen för att bli den där kanonläraren. Det avgörande är inte lärartäthet utan kvalitet i den enskilda läraren på en skola. Vi skulle gärna se att fler och bättre kandidater verkligen söker sig till läraryrket, men då krävs nog ett helt nytt löneutrymme i skolans värld för att verkligen locka till sig de talangerna som i annat fall skulle gått till andra yrkeskategorier.

Sydsvenska Handelskammaren släppte i höstas en rapport om just detta. Läs den gärna på:

http://www.handelskammaren.com/uploads/media/091130_satt_lararna_i_forsta_klass_rapport_7_2009.pdf

Vi träffar många kandidater till varje post och det blir många som vi ratar. Det är sällan vi har fel men några gånger visar våra utvärderingar att vi inte lyckats och det beror då oftast på avsaknad av den pedagogiska förmågan eller talangen. De som inte får fortsätta på ProCivitas, går tyvärr till en annan skola och där processen oftast upprepar sig. Stackars elever på den skolan!

Vi i skolledningen jobbar hårt för att skapa ett dreamteam inför varje säsong och vi känner oss nästan som managers för ett framgångsrikt fotbollslag. Vi vill ju vinna serien även nästa år!

Work Hard, Be Nice, Dream Big

是好的,努力,梦想大

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar