måndag 5 juli 2010

Vinst i skolan

Vinster i skolans värld är omdiskuterat just nu, men en sak är vi övertygade om. Alla vill nog hellre arbeta på eller studera på en arbetsplats som visar vinst. Alternativet torde vara riktigt tråkigt. På ProCivitas får t ex alla elever läsa extra kurser. Snitteleven har i år läst 2930 poäng mot det normala 2500 i gymnasiet. En ung man slog i år rekordet genom att ha 4400 poäng i sitt slutbetyg. Eleverna får inga extra vinster i sina slutbetyg utan gör det endast för att de vill lära sig mer och i fler ämnen. Och vi är rejält tacksamma att ProCivitas ekonomiska situation tillåter oss att göra det!

I vår omvärld ser vi ett par skolor, både kommunala och friskoror, som har ökat sin konkurrenskraft och försöker leverera mer kvalitet och engagemang de senaste åren. Vi applåderar dessa tilltag då detta torde öka hela Sveriges konkurrenskraft och kvaliteten i det svenska skolan och det sporrar ProCivitas att bli än bättre.

I denna konkurrensutsatta värld torde de skolor som vill maximera sin ekonomiska vinst inte överleva jättelänge!

Det torde vara odiskutabelt att en god arbetsplats generar goda resultat. I Malmö kommun genomfördes nyligen stor underökning på alla elever i årskurs två. Eleverna på ProCivitas har bäst resultat på samtliga punkter! På ProCivitas upplever 97 % av eleverna arbetsro i klassrummet medan den kommunala verksamheten erhöll 70 % som resultat. Gällande kunskapen om betygskriterier erhåller ProCivitaseleverna 94%, med endast 77% i den kommunala verksamheten upplever att de känner till betygskriterier . Vi hoppas att profilklasserna på de stora gymnasieskolorna inte ligger lika långt efter.

Hade inte konkurrensen skett inom bilvälden så hade vi alla åkt i en SAAB 96 fortfarande. Det är väl inte en SAAB 96 vi vill ha inom skolvärlden när kanske inte ens en ny SAAB 9-5 räcker till? Konkurrera med oss! Det är först då vi alla blir bättre! Tillsammans! Vi hoppas verkligen att fler elever på andra skolor får uppleva samma studiero, engagemang och kvalitet som vi kan leverera.

Det är liksom då de riktiga vinsterna uppstår!

Work Hard, Be Nice, Dream Big

是好的,努力,梦想大

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar