måndag 19 september 2011

Jobb till alla ProCivitaselever!

I morse var jag på en intressant föreläsning om Välfärdens Ekonomi med Illmar Reepalu och Jens Magnusson samt moderator Klas Eklund tillsammans med en elev från ProCivitas. På plats var minst 5 mentorer. Syftet var främst att marknadsföra eleven mot de kända nationalekonomerna och bankfolket på plats.

Sedan lärde eleven och jag oss en del också. Vår åldrande befolkning gör att försörjningsbördan (antalet arbetsföra personer mellan 20-65 år jämfört med antalet 65+) ökar i hela världen. Sverige ligger på ca 3 och om 20 år är siffran nära 2. Japan ligger mest pyrt till där det förväntas bli 1 om 20 år. Kostnaden för våra pensionärer gör att ett rejält finansieringsgap uppstår. Det skiljer sig markant också mellan kommuner, där många inom några år får orimliga försörjningsbördor. Förslag på lösningar var:

Höjda skatter – inte alls kul
Mer arbetstid – jobba mer och längre. Europa behöver 1,5 miljoner immigranter varje år för att fixa detta! Vilka möjligheter för någon att få in dem på arbetsmarknaden!
Effektivisera organisationen – här finns det nog mycket att göra! Möjligheter säger jag!
PPP (Private Public Partnership) – vilka möjligheter här öppnas för leverantörer och kunder!

Det verkar finnas jobb till alla elever från ProCivitas i framtiden!

Work Hard, Be Nice, Dream BIG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar