fredag 17 september 2010

Besvärlig gräddfil till ProCivitas

Det är inte ofta man hamnar på lokaltidningens förstasida med en stor fin bild!

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1240665/Graddfil-vid-antagningen.html

ProCivitas i Malmö har efter antagningen tagit 5 elever som har ett mycket högt betygssnitt, d v s de skulle kommit in i den normala antagningen om de bara hade sökt i tid.

Intagningsenheten har bett oss att ta in dessa elever på "fri kvot", då eleverna inte trivts med sina val på andra skolor. Vi hade inför årets antagning ingen ambition att ta in elever på reservlistan och därmed har dessa 5 elever inte tagit någon annans plats. Alternativet att de skulle gått kvar och vantrivts på sin skola till 15 september kändes dock för trist. De hade då t ex också missat vår trevliga elevkickoff i Kolboda med teambuildingsövningar.

Med detta som bakgrund kanske det är dags att reformera kommunens antagningssystem. Hur ska antagningsenheten hantera elever mellan skolstart och 15 september som börjar på skolor som inte motsvarar förväntningarna?

Vidare har vi ytterligare en lång rad elever som vill byta till ProCivitas. Detta gör att vi skulle kunna ta in ett par klasser till men det är inget vi varken vill eller önskar.

Ska du in i denna ”gräddfil” krävs alltså riktigt höga betyg utöver den ordinarie betygsgränsen och rådet till de som söker till nästa års antagning är därför att välja rätt från början!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar