tisdag 1 mars 2011

Brister på ProCivitas


Även solen har fläckar:

I dag kom Skolinspektionens rapport efter inspektion på ProCivitas i Helsingborg.

Vid en första anblick såg det ut som om vi hade mängder med felaktigheter. Jag kände mig därför tvungen att jämföra med en rad andra rapporter som nyligen publicerats och insåg snabbt att listan av åtgärdspunkter var kort jämfört med många andra rapporter och digniteten i förbättringspunkterna var jämförelsevis rätt små.

Kritik ska dock tas på allvar och därför inleder vi nu ett kvalitetsarbete för att arbeta bort punkterna inom våra brister och förbättringsområden:

  • Huvudpunkten är att ProCivitas, trots att det är skolekonomiskt vansinne, låter eleverna läsa hur många utökade kurser som eleven önskar att förkovra sig i. Snitteleven läser och fullföljer en extra termin under sina tre år på gymnasiet. En hel del elever hoppar dock av en del av de extra kurserna de anmält sig till. Eleverna upplever tidsbrist och vill fokusera på ett mindre antal kurser. Dessa avhopp ska vi nu försöka stävja och ge utökat och särskilt stöd till de som vill hoppa av sina extrakurser.
  • Vi får också kritik för att vi inte informerar elever och vårdnadshavare om studieresultat. Jag kan tycka det är lite märkligt, då varje elev på sitt intranät har kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat, omdömen och betyg. Den intresserade vårdnadshavaren har tillgång till samma information. Alla vårdnadshavare och elever har möjlighet och uppmanas att boka ett utvecklingssamtal eller karriärsutvecklingssamtal utöver det årliga samtal vi erbjuder.
  • Vi måste också uppdatera vår plan mot kränkande behandling, vilket säkert är korrekt. Vi har varit lyckliga nog att slippa kränkande behandlingar på skolan och därför inte övat oss tillräckligt i skarpt läge.
  • Vi har redan intresserat elevkåren för att arbeta med påverkan på utbildningens innehåll, elevutvärderingar och de arbetsplaner vi har, även om jag känner mig rätt säker på att elevkåren har ett helt annat fokus.

Jag kan tycka det är synd att alla rapporterna jag läste är så negativa och att inte positiva saker även lyfts fram kring olika skolor. Det förstärker nog den negativa mediabild som råder kring skolans värld. Jag saknar också helt förslag på lösningar eller goda exempel som vi skulle kunna kopiera, anpassa och utveckla. I näringslivet kallas det för Best Practice och torde nog vara användbart även i skolans värld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar