tisdag 14 februari 2012

Zlatanlagaen ersätter Jantelagen


För några dagar sedan fördes en dialog på Twitter om Janatelagens vara eller icke vara. Jantelagen kan definieras som:

Du skall inte tro att du är något.

Du skall inte tro att du är lika god som vi.

Du skall inte tro att du är klokare än vi.

Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.

Du skall inte tro att du vet mer än vi.

Du skall inte tro att du är förmer än vi.

Du skall inte tro att du duger till något.

Du skall inte skratta åt oss.

Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.

Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Jantelagen hör definitivt inte hemma på ProCivitas och när några ville avskaffa Jantelagen och ersätta den med Zlatanlagen, så hängde jag snabbt på. Zlatanlagen innebär att släppa fram kreativitet, entreprenörskap, ledarskap och annat som härrörs till en positiv och konstruktiv framåtanda. Zlatanlagen har nu också fått en officiell hemsida på http://www.zlatanlagen.se

Zlatanlagen har ingen officiell anknytning till världsstjärnan Zlatan Ibrahimović, men hänger starkt ihop med:

Work Hard, Be Nice, Dream BIG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar