onsdag 25 januari 2012

Likvärdighet i skolan och på Skolinspektionen

Det pratas mycket om likvärdighet i den svenska skolan. Det är ett svårt område som många har åsikter om. I dag t ex twittrade @PerDanielOlsson följande:

Hur många av handläggarna och inspektörerna @Skolinspektionen och @Skolverket har lärarbakgrund, dvs lärarutbildning och lärarerfarenhet?

Read it online: http://twitter.com/PerDanielOlsson/status/162095398352199680

Skolinspektionen var nyligen på besök på en av skolorna på ProCivitas. Ingen av de inspektörer som det senaste året har besökt de två andra ProCivitas skolorna var med. Det visade sig också att ingen av inspektörerna var anställda av Skolinspektionen och de frågeställningar de hade visade sig vara väsensskilda från tidigare inspektioner under det senaste året.

Inget ont om inspektörerna i fråga, men vi måste nog ifrågasätta likvärdigheten mellan inspektionerna i Skåne och i Småland

För några år sedan fick en av ProCivitas skolor kraftig kritik baserat på inspektörernas inställning. Fakta i frågorna tog de inte reda på och sex månader senare var inspektörerna som bortblåsta från Skolinspektionen. Jag har synpunkter på detta. I ett rättssamhälle måste inspektörerna vilja ha samma likvärdighet som vi försöker ha mot våra elever. Allt annat är en skymf!

Att Sverige relativt sätt våra konkurrerande länder sjunker i Pisa undersökningar råder det ingen tvekan om. Inom OECD har vi en 23:e plats Jag har med tydlighet framfört min åsikt att om svenska lärare som också i löneranking placerar sig på ca 23 plats, även torde placera sig i 23 plats i själva provet.

Jag har ingen kunskap om hur skolinspektionen fungerar i andra länder, men det skulle förvåna mig mycket om inspektörerna från Skolinspektionen vid samma test skulle landa på samma nivå.

Summa summarum. Skolan behöver bättre pedagoger, ledare och inspektörer. Ingen av ProCivitas bästa alumnis har en tanke på att jobba inom denna sfär. Där har vi nog roten till det onda i mycket av Sveriges skola.

Jag utgår också från att detta inlägg läses av Skolinspektionen och därmed får ProCivitas än mer kritik för att vi inte:

Tillräckligt tydligt informerat att handledning på hemspråk är en rättighet

Att elevkåren 2011 inte fått tycka till om ordningsreglerna som elevkåren 2010 beslutade om

Att betygskopior måste skickas till hemkommunen (i vilken form tvistas ännu om)

Att det pedagogiska ledarskapet måste förbättras – naturligtvis kan det alltid bli bättre

Däremot kommer inspektionen inte nämna en rad om statiskt kring hur våra alumnis presterar på universitet och i näringsliv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar