söndag 23 oktober 2011

Synligt Lärande

Jag går just nu en spännande ledarskapsutbilding. En av de coola sakerna är platserna de förlägger sina intensiva utbildningsdagar på. Jag skulle aldrig trott att Zermatt i schweiziska alperna var så vackert på hösten.

Under dagarna där har jag också kikat på hur denna utbildning skulle kunna anpassas till ProCivitas och jag har via rapporten Synligt Lärande funnit flera framgångsfaktorer som jag nu vill utveckla.

Självskattning är för mig ett nytt begrepp. De elever som når bäst resultat har en positiv inställning och förstår betydelsen av ansträngning. Det känns bra för mig som propagerat för FLIT skolan tidigare.

En annan stark resultatpåverkan av skolans resultat är den socioekonomiska situationen, men den förutsäger inte resultaten. Föräldrarnas ambition och förväntningar har mer impact!

I själva skolan påverkar studiero mest, d v s klassrumsklimat och ledarskap i klassrummet. Betydligt mindre påverkan har klasstorlek, nivågruppering, huvudman, finansiering.

Den individuella läraren är dock viktigast. Upp till fyra gånger större lärandevinster för elever som undervisas av de mest effektiva lärarna. De främsta egenskaperna är tydlighet.

Det påvisas också att bara hälften av undervisningen är effektiv och där t ex Problembaserat Lärande inte ger någon impact medan ömsesidig undervisning och återkoppling.

Summeringen av klassrumsforskningen är dock intressant:

  • Eleverna kunde redan 40 procent av det som läraren ville få dem att lära sig!
  • En tredjedel av vad varje elev lärde sig lärde sig inte någon annan elev!
  • Eleverna lärde sig hur och när läraren såg dem och hur de skulle ge sken av att vara aktivt engagerade!

Work Hard, Be Nice, Dream BIG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar