söndag 13 februari 2011

Desperat marknadsföring

I Helsingborgs Dagblad, http://hd.se/helsingborg/2011/02/12/kampen-om-eleverna-hardnar/, rapporterades i helgen kring olika skolors marknadsföring och dess kostnader. Kostnaden verkar vara någonstans mellan 100 sek och 1200 sek per elev vilket torde motsvara 0,1-1% av omsättningen. Detta låter ju rimligt. Alla skolor har väl ett behov av att skicka ut ett brev eller två med en bifogad broschyr och locka till ett besök på t ex Öppet Hus. Jag måste dock vara tveksam till t ex Skolstadens kampanjer på utomhustavlor och på Google med budskapet "Stort utbud i regionen - Gratis laptop till alla" . Den bästa marknadsföringen är nöjda elever som upplever kvalitet och engagemang och det är något som kostar avsevärt mycket mer.

ProCivitas förvånas över en del av våra konkurrenters desperata försök att locka till sig elever. Minst två av skolorna använder sig av telemarketing där de ringer runt till alla elever i årskurs nio för att locka till Öppet Hus. Därefter ringer de en gång till för att påverka i valperioden. Detta torde kosta 5000 kr per elev! En annan skola skickar ut sina befintliga elever och upplärda säljare för att knacka dörr i vissa områden!

Desperation är vad det andas!

Även ProCivitas har fallit för grupptrycket att låta alla nya elever få en egen laptop under sin studietid. Jag tror det är en bra lösning för eleven och vi kan nu digitalisera en del av undervisningen och verkligen utveckla det vi kallar 21th century skills, men samtidigt tycker jag att datorer ska vara privata. Jag har svårt att tänka mig att Oxford och Harvard skulle ge sina elever en laptop!

Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar