onsdag 12 januari 2011

Rätt att överklaga betyg

Elever bör kunna överklaga sina betyg, föreslår en statlig utredning som i dag lämnas till regeringen. Men utbildningsminister Jan Björklund sågar förslaget på stående fot. Detta kan du läsa t ex i dagens HD: http://hd.se/inrikes/2011/01/12/elever-bor-fa-ratt-overklaga-betyg/

Jag tycker dock att en individ ska ha möjligheten att överklaga ett myndighetsbeslut och faktiskt beslut från alla myndigheter.

Jag gör dock bedömningen att det borde bli väldigt få överklaganden åtminstone på skolor som ProCivitas som har väl utbyggda systemstöd för att ge elever löpande omdömen. Eleven ser hela tiden hur han ligger till och på sitt intranät finns alla resultat från läxor, inlämningar och prov. I den löpande dialogen mellan lärare och elev, där ofta kännedomen om kursens mål och betygskriterier är stor, diskuteras också det aktuella omdömet och ofta också vad som krävs för att bibehålla den aktuella nivån eller försöka nå nästa nivå.

I en sådan värld torde inget betyg vara en överraskning. I de få fall som vi har varje år där läraren känner sig osäker så finns det en rad kollegor som kan medbedöma och därmed torde få betyg vara föremål för ett överklagande, men rättigheten borde eleven ha.

Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar