onsdag 6 juli 2011

Studier och arbete utomlands ger högre lön

SACO har nyligen publicerat en rapport om det finns inkomstskillnader mellan examinerade akademiker som har varit bosatta utomlands och examinerade akademiker som inte har varit bosatta utomlands. Resultaten visar att examinerade akademiker med utlandserfarenhet hade högre inkomster än examinerade akademiker utan utlandserfarenhet.

Resultaten visar även att utlandserfarenhet kan ha betydelse för akademikernas karriärmöjligheter när de återvänder till Sverige. Det kan bero på att de med utlandserfarenhet tillför ny kunskap som är värdefull för verksamheten. Om resultaten även ger en signal om att det kan finnas positiva effekter för samhället som helhet betyder det att den kompetens och kunskap som personer för med sig från andra länder kan ha stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Läs gärna hela rapporten på:

http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Skrifter/2011_Akademikernas%20utlandserfarenheter.pdf

När jag jämför resultaten från de elever som gått på ProCivitas med examen 2002-2004 får jag en liknande bild, men löneskillnaderna är mycket större än vad SACO redovisar. Det verkar vara mycket lönsamt att studera/arbeta utomlands och samma tendens ser vi bland årets examensgäng där rekordmånga söker sig till utländska utbildningar.

Work Hard, Be Nice, Dream BIG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar