onsdag 22 december 2010

22 dec på 22 plats

I PISA rapporten som släpptes nyligen halkar de svenska eleverna efter sina internationella jämnåriga kamrater i kunskaper i läsförståelse, matematik och naturkunskap.

Jag skulle gärna se en PISA rapport där vi kan jämföra läsförståelse, matematik och naturkunskap på lärarna i de olika länderna. Jag skulle inte bli förvånad om lärarna i Sverige också placerar sig på plats 22 i OECD området. Precis på samma plats som eleverna! I dag är det ingen konkurrens alls för att komma in på lärarhögskolorna och rätt få av de som examineras verkar ha både ämneskunskapen och den pedagogiska förmågan att inspirera och engagera.

Mätt i köpkraftsjusterad inkomst ligger de svenska lärarna också på plats 22 i OECD länderna och det visar att utbildning inte lönar sig. Jag skulle tro att dagens lärarexamen är den högskoleutbildning som minst av alla lönar sig och de bästa potentiella lärarna väljer helt andra yrken.

Om vi vill konkurrera internationellt måste vi ha bättre lärare och höja läraryrkets status i samhället och skolan som arbetsplats måste kunna attrahera de pedagogiska talanger som i stället väljer andra karriärer. Vi måste skapa konkurrens om de platser lärarhögskolan har så att bara de bästa förmågorna kommer in på utbildningen. Detta kan bara ske om läraryrkets status och löneläge kraftigt förändras.

På ProCivitas har vi kommit en bit på vägen mot tex Finland med mer attraktiva löneläge och annat som lockar de bästa pedagogiska talangerna och jag är stolt över att vi blev en av Sveriges Bästa Arbetsplatser förra året (var var alla andra skolor i undersökningen?) Men även vi har en bra bit kvar till Finland och Kanada!

Nu den 22 december är det dags att önska alla trogna läsare en god jul

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar