onsdag 22 december 2010

22 dec på 22 plats

I PISA rapporten som släpptes nyligen halkar de svenska eleverna efter sina internationella jämnåriga kamrater i kunskaper i läsförståelse, matematik och naturkunskap.

Jag skulle gärna se en PISA rapport där vi kan jämföra läsförståelse, matematik och naturkunskap på lärarna i de olika länderna. Jag skulle inte bli förvånad om lärarna i Sverige också placerar sig på plats 22 i OECD området. Precis på samma plats som eleverna! I dag är det ingen konkurrens alls för att komma in på lärarhögskolorna och rätt få av de som examineras verkar ha både ämneskunskapen och den pedagogiska förmågan att inspirera och engagera.

Mätt i köpkraftsjusterad inkomst ligger de svenska lärarna också på plats 22 i OECD länderna och det visar att utbildning inte lönar sig. Jag skulle tro att dagens lärarexamen är den högskoleutbildning som minst av alla lönar sig och de bästa potentiella lärarna väljer helt andra yrken.

Om vi vill konkurrera internationellt måste vi ha bättre lärare och höja läraryrkets status i samhället och skolan som arbetsplats måste kunna attrahera de pedagogiska talanger som i stället väljer andra karriärer. Vi måste skapa konkurrens om de platser lärarhögskolan har så att bara de bästa förmågorna kommer in på utbildningen. Detta kan bara ske om läraryrkets status och löneläge kraftigt förändras.

På ProCivitas har vi kommit en bit på vägen mot tex Finland med mer attraktiva löneläge och annat som lockar de bästa pedagogiska talangerna och jag är stolt över att vi blev en av Sveriges Bästa Arbetsplatser förra året (var var alla andra skolor i undersökningen?) Men även vi har en bra bit kvar till Finland och Kanada!

Nu den 22 december är det dags att önska alla trogna läsare en god jul

onsdag 15 december 2010

Vårda ditt digitala varumärke - akta dig för Facebook?

Rapporter från främst USA visar att antagningsenheterna kollar ditt Facebook konto innan de tar sina antagningsbeslut och det är väl ett helt naturligt komplement till din ansökan som du kämpat med i flera månader. Läs tex på http://www.eschoolnews.com/2009/05/12/colleges-scan-facebook-during-admissions/

På ProCivitas brukar vi tipsa om att hela din collegeansökans olika delar ska matchas så att alla delar kommer fram på bästa möjliga sätt. Allt från din essey och personal statements till de lärarrekommendationer jag nu sliter med! Det är lite av ett konstverk att få ihop en riktigt konkurrenskraftig ansökan.

När jag GOOGLAR på de elever som just nu sitter med sina ansökningar så kan jag med viss tydlighet se att ansökan inte matchar helt, med vissa aktiviteter och bilder på deras Facebookkonton. Hur det ser ut på MySpace har jag inte kollat, men många av eleverna har inte skaffat sitt Linkedin konto än. En del har dock fått upp sina personliga hemsidor på sina personliga domäner på ett trevligt sätt.

I framtiden lär din digitala profil bli än viktigare och därmed känns dagens tips om att vårda ditt digitala varumärke än viktigare.

Work Hard, Be Nice, Dream Big

是好的,努力,梦想大

måndag 13 december 2010

INGEN vill bli lärare

Jag bedömer att en av de viktigaste nycklarna till framgångar i skolan är läraren. En engagerad och inspirerande lärare med behörighet och erfarenhet i sitt ämne är värd sin vikt i guld skulle nog många hålla med om. Nu är löneläget och läraryrkets status i samhället långt ifrån ett guldläge! Visst finns det en rad andra förmåner, men dagens lärarhögskolor attraherar inte de bästa talangerna. När jag frågar i ProCivitas avgångsklasser så är det sällan eller snarare aldrig att läraryrket kommer upp som ett alternativ, trots att de har mycket bra förebilder. Många av dessa elever skulle jag gärna se som inspiratörer och engagerande lärare för morgondagens elever.

Jag när en dröm där skolvärlden skulle kunna erbjuda en högre ingångslön och en löneökningskurva som påminner t ex om en läkare samt där lärarens roll inte bara innehåller skyldigheter utan även befogenheter och där elevens roll inte bara innehåller rättigheter utan även skyldigheter.

I denna dröm skulle de bli konkurrens till platserna på lärarhögskolorna och endast de bästa skulle komma in. Jag hoppas dock att vi slipper lottningen som läkarutbildningen just nu har som antagningstest! En bedömning av pedagogisk talang vore mer effektiv för morgondagens framgångar i den svenska skolan.

Work Hard, Be Nice, Dream Big

是好的,努力,梦想大

lördag 11 december 2010

Going more digitalDet är tufft att försöka vara en modern skolledare som vill hänga med i ungdomarnas tempo. Det räcker inte att ha 450 kontakter på Linkedin, ha en egen websida, vara aktiv på Facebook med nästan 2000 vänner/elever, skriva egen blogg, svara på alla mail inom 24 timmar, kämpa för en daglig uppdatering av ProCivitas hemsidor! Allt detta sker både via datorn, mobilen och Ipaden som nu vaknat till liv igen!

Nu ska du också ha konto på Foursquare eller Gowalla och checka in på olika ställen via GPS applikationen i din smartphone. Jag verkar inte vara så sen till checkin. På respektive skola hade ”bara” ett 20 tal elever lyckats komma före! Jag är också den som checkat in flest gånger på mitt lokala gym!

Har du checkat in än?

Work Hard, Be Nice, Dream Big
是好的,努力,梦想大

onsdag 8 december 2010

Vad som krävs för bättre betyg i PISA rapporten!

Nyligen publicerades PISA rapporten där 15-åriga elever i en lång rad länder jämförs i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Läs gärna t ex: http://hd.se/ledare/2010/12/08/att-se-till-varenda-unges-behov/ Sverige har tappat mark i många år och vi kan bara gratulera t ex Finland, Kanada och Sydkorea till topplaceringar i detta ”VM för skola”.

Dessa tendenser har funnits i många år och processen borde inte få fortgå längre!

Det finns två helt avgörande punkter för att förbättra Sveriges plats som nr 22 på rankingen: FLIT och LÄRARE!

Det som många elever tyvärr måste lära sig är ”Work Hard” eller FLIT. Utan det spelar det ingen roll vilka insatser som görs i skolan!

Eleverna som kanske inte är så flitiga i skolan behöver uppmuntras och inspireras . På ProCivitas kallar vi det för ”Dream BIG” och då även för de redan flitiga! Den svenska skolan behöver alltså inte fler, utan bättre lärare. Lärare som är bättre på att inspirera och engagera. En avgörande skillnad mellan Sverige och t ex framgångsrika Finland är att i Finland så är lärarna färre per elev, men har en högre lön! Köpkraftsjusterat så ligger den svenska lärarlönen på ca plats 22 i OECD rankingen! En total korrelation med det betyg de svenska eleverna får i PISA undersökningen!

Skolan behöver alltså ett helt nytt löneläge för att attrahera de talanger som annars väljer andra karriärer.

Skolan behöver alltså bli en attraktiv arbetsplats för framtidens pedagogiska talanger.

På ProCivitas har vi drivits av denna vision av att attrahera och utveckla pedagogiska talanger och kommit en bra bit på vägen och jag är stolt över att ProCivitas har blivit utsedd till en av Sveriges tre Bästa Arbetsplatser, men vi vill nå ännu längre! Jag hoppas kunna erbjuda våra framtida talanger ännu bättre arbetsvillkor och då, då kommer resultaten för eleverna att öka och då, men först då kommer Sverige åter att kunna blanda sig i toppstriden i PISA undersökningen.