måndag 24 augusti 2020

Mer studiemedel

 "För att dämpa effekterna av lågkonjunkturen behövs kraftfulla stimulansåtgärder. Människor måste spendera pengar för att få fart på landets ekonomi. En stor grupp konsumenter utgörs av studenter. Till följd av coronakrisen har just denna grupp drabbats av stora ekonomiska förluster på grund av att mängder av sommarjobb har ställts in. En höjning av studiemedlet är inte bara en rättvis kompensation, utan också en effektiv åtgärd för att stimulera landets ekonomi"


Detta skriver Emma Fastesson Lindgren i Sydsvenskan 200820. Emma är alumn från Malmö 2014 och efter SSE i Stockholm och på UCL i London på PR-byrån Diplomat