söndag 8 december 2013

Deadline för årets alumnipriser snart


En av mina viktiga uppdrag som ordförande i ProCivitasalumniklubb är besluta om årets pristagare. Besluten tas utifrån de nomineringar som kommer mig tillhanda. Det är deadline 31 dec kl 24.00 GMT+1. Vi delar ut priser i följande kategorier:

Alumni of the Year – en mycket fri kategori. Den nominerade ska på ett framgångsrikt sätt varit en förebild för dagens elever på ProCivitas. Förra året vann Peter Nygren (Växjö 2007) för sina insatser som entreprenör!

Årets Business School Student: En utmärkelse till en elev på en internationellt erkänd business skola som under året utmärkt sig där, på ett framgångsrikt sätt. Förra året vann Emil Eriksson (Helsingborg 20011) för sina insatser på Handelshögskolan i Stockholm.

Årets Business School Examen: En utmärkelse för en elev som under året tagit examen från en internationell business school. Förra året vann Olivia Jemsten (Helsingborg 2009), som tog examen på Bentley University utanför Boston i USA.

Årets Ivy League Student. Utmärkelsen går till en av de som i stentuff konkurrens tagit sig in på en Ivy Leagueskola och där utmärkt sig på ett framgångsrikt sätt. Förra året sköt vi upp priset då vi inte kunde skilja Emma och Martin åt.

Årets Ivy League Examen. Utmärkelsen går till den elev som tagit examen från en Ivy League under året och som uppnått bäst resultat. Självklar vinnare nästa år! Tuffare 2014!

Årets Science Student. Utmärkelsen ska gå till en elev som tagit sig in på en internationellt erkänd Science utbildning och där varit framgångsrik. 2011 gick priset till Fredrik Eriksson för sina insatser på Ivy League skolan Dartmouth i USA.

Jag ser fram mot att om något år utöka priserna med

Årets Science Examen
Alla priserna innehåller en plakett samt evig ära och berömmelse!

alumni@procivitas.se ser fram mot din nominering! Deadline 31 dec kl 24.00 GMT+1
Work Hard, Be Nice, Dream BIG

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar