måndag 30 maj 2016

Superbetyg till ProCivitas


Skolinspektionen gör granskningar av alla skolor i Sverige med jämna mellanrum. Under min tid som VD för ProCivitas hade jag som ambition att som första svenska skola inte få en enda anmärkning. Jag misslyckades flera gånger, men jag är ändå nöjd med ambitionen.

Jag är ännu mer stolt nu när ProCivitas fyra skolor i Helsingborg, Växjö, Malmö och Lund alla får grönt ljus på alla punkter, ex ProCivitas i Helsingborg:

Inte en anmärkning. Detsamma gäller för huvudmannaskapet:ProCivitas verksamhetschef, Paul Gertsson, citerar inspektörerna: ” att det är kul att få en referens på hur det skall vara när det är riktigt bra”. De berättade om sin genomgående mycket positiva syn på skolorna, det vänliga mottagande de fått och skolornas höga ambition. De kopplade ”ProCivitasandan” till att både elever och lärare siktade högt och kände stolthet för sin skola. Även om skolorna var olika sinsemellan så fanns det en gemensam strävan och känsla.

Jag bugar åt elever, personal och skolledare som gjort det möjligt, men också mot ledningen i AcadeMedia som med sina stabsfunktioner och kvalitetssystem gett oss de verktyg en liten skola behöver för att ta de sista stegen upp till toppen på kvalitetstrappan.

Vill du läsa rapporterna finner du dem på www.skolinspektionen.se eller du kontaktar du mig för en kopia. Jag tror det inte är kutym att publicera myndighetsbeslut i en blogg.

Jag är superstolt och det visar att både AcadeMedia och ProCivitas vill jobba efter devisen: Work Hard, Be Nice, Dream BIG!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar