tisdag 12 april 2016

Open Intranet

Många organisationer pratar om att vara transparenta samtidigt som organisationer inom den privata välfärdssektorn får ta mycket skit i media just i detta område.

Även om jag är part i målet, så tycker jag att Academedias satsning på ett publikt intranät är så magiskt bra och visar vägen för hur många andra organisationer som borde vara transparanta borde agera. Det ställer ett par frågor på sin spets:

När kommer den första kommunala skolan att ta efter detta?
Varför var inte en kommunal skola först med detta?

Jag är ingen stor läsare av Smålandsposten, men detta har jag uppmärksammat: http://www.smp.se/ledare/kommunerna-kan-lara-av-friskolekoncernerna/ 

Jag är fullständigt övertygad om att det privata alternativet efter 15 år i branschen har så mycket att lära ut och inte bara i skolbänken! Hela idén med valfriheten och dynamiken är att man ska pröva olika vägar för att göra verksamheten bättre, så bra att medborgarna själva väljer den, om de får lov att välja. Gör man som kommunen blir det som kommunen alltid har gjort och då blir det ingen förändring. Vi får verksamheter där stora resurser aldrig kommer fram till medborgarna.

Jag märkte det inte minst på den utbildning inom Ung Företagsamhet jag närvarade på i dag. Jag kan inte bara förstå hur mina "kollegor" från flera kommunala skolor skulle på något sätt skulle kunna inspirera till entreprenörskap utan någon som helst erfarenhet på området.

Jag hoppas att Ilmar Reepalu läser detta innan han lämnar in sin utredning om Valfrihet i välfärden. Som ytterst ansvarig för alla kommunala skolor i Malmö hade han chansen i många år att vara transparant, entreprenöriell och se till elevens och medarbetarnas bästa. Jag tycker styrningen av både de kommunala skolorna i Malmö samt valfrihetsutredningen är ett tydligt offentligt exempel på DON'T Work Hard, Be Nice, Dream Big!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar